#dd765eNybyggnad

Att producera nytt skiljer sig en del från ombyggnad i och med att vi vid ett nybyggnadsprojekt startar från noll och där våra egna projekteringsledare oftast tar fram handlingar. Bland våra anställda finns erfarna enhets- och platschefer liksom projekterings- och arbetsledare samt entreprenadingenjörer.