Upplands Väsby

Mark- och VA-arbeten på ramavtal

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg har ett ramavtal med Upplands Väsby kommun och utför löpande arbeten i samverkan med kommunen. Det långvariga samarbetet är frukten av den höga servicenivå ihop med bra bredd och kompetens som Sh kan erbjuda. Bland utförda arbeten kan nämnas VA-arbeten inom hela kommunens ledningsnät, infrastrukturen vid Väsby nya gymnasium och bostadskvarteren i Kv Messingen, gång- och cykelbanor, torgytor, pumpstationer samt konstutsmyckningar och specialanläggningar i samarbete med stadsarkitekt Nils Odén. 

Avtalsform: ramavtal
Beställare: Upplands Väsby kommun
Byggtid: Från 2009 och pågående