Svettis

Renovering av anrika träningslokaler

Projektansvarig: Stefan Lundgren

Sh bygg har åt Midroc gjort en invändig totalrenovering av den anrika fastigheten Svettis. Huset som är i jugendstil från början av 1900-talet har under alla år inrymt verksamhet för idrott och friskvård. Lokalerna har också anpassats efter dagens krav på tillgänglighet och renoveringen har skett med varsam hand för att bevara de kulturhistoriska värdena. Renoveringen omfattade alla ytskikt, ny ventilations- och elanläggning, nya omklädningsrum samt en ramp utanför entrén.

Entreprenadform: totalentreprenad
Uppdragsgivare: Midroc
Projekttid: januari 2016 - oktober 2016