Strömkajen

Renovering av kaj

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg har i ett partneringsamarbete med Stockholms Hamnar genomfört ombyggnaden och renoveringen av Strömkajen i Stockholm. Här kunde Sh bidra med en bred kompetens inom anläggning och sten, samt erfarenhet av liknande renoveringar vid Skeppsholmen, Strandvägen och Norr Mälarstrand. Arbetet på Strömkajen omfattade byggandet av en ny kaj två meter utanför den gamla, ny kulvert i utrymmet mellan nya och gamla muren, ledningsarbeten, teknikbänkar, sopsug, sänkning av kajplan och nya cisternrum samt cisterner. 

Avtalsform: partneringprojekt
Beställare: Stockholms Hamn AB
Projekttid: 2009–2013