Storbrunn

Nytt kulturhus i Östhammar

Projektansvarig: Patric Karlsson

Sh har på uppdrag av Östhammars kommun byggt Östhammars nya kulturhus Storbrunn vilken ses som ortens stora mötesplats med rum för kreativa aktiviteter så som bibliotek, biograf, ungdoms- och fritidsgård samt kafé och konstrum.

På platsen fanns sedan tidigare en befintlig byggnad från 1937 som Sh har renoverat för att anpassas till kulturell verksamhet och kontor. Därtill har Sh byggt ett nytt hus med stomme av limträ och stål samt yttertak av sedum. Fasaden består av breda norrländska grantiljor medan det invändigt användes paneler av trä samt stora glaspartier. Sh gjorde också om utomhusytorna med både plattbeläggningar och grönytor. 

Entreprenadform: Samverkansentreprenad
Beställare: Östhammars kommun
Projekttid: vinter 2017 – sommar 2018