Söderfors kyrka

Invändig totalrenovering i känslig miljö

Projektansvarig: Stefan Lundgren

I Söderfors kyrka har Sh gjort en omfattande renovering som har inneburit att dra om all el, dra in vatten och värme, schakta-, demontera och återmontera delar av kyrkans golv, målat om invändigt, isolerat vinden, renoverat fönster, byggt ut koret samt tillgängliganpassa lokalen. Som så många andra av Byggserviceavdelningens uppdrag skiljer sig projektet åt såtillvida att kyrkan klassas som byggnadsminne och därför måste extra försiktighet råda vid renoveringen och i hanteringen av inventarierna.

Entreprenadform: delad entreprenad
Uppdragsgivare: kyrkorådet i Tierp-Söderfors
Projekttid: mars - november 2016