Rudbecklaboratoriet- Sh byggs första guldhus

Om- och tillbyggnad av lokaler för forskningsverksamhet

Projektansvarig: Jonas Säfström

Sh bygg har på uppdrag av Landstingsservice byggt om- och till Rudbecklaboratoriet för att tillgodose verksamhetens behov av kontor, mötesrum och pausrum då verksamheten expanderar. Projektet är cirka 3 600 m2 nyproduktion.

Rudbecklaboratoriet är klassat Miljöbyggnad Guld. Landstingsservice har använt sig av Swedish Green Building Councils miljöklassningssystem som kallas Miljöbyggnad. När klassificeringen genomförs bedöms flera olika aspekter som till exempel energianvändning, ljudmiljö, luftkvalitet, dokumentation av byggvaror och material samt utfasning av farliga ämnen. Enligt systemet kan en byggnad klassas som brons, silver eller guld.

Rudbecklaboratoriet är Sh byggs första guldhus. De högt ställda kraven har utvecklat vår kompetens och vi har levt upp till vår värdegrund, att vara ett byggföretag som tar ansvar och som gör det med stort miljöfokus.

Verksamheten i Rudbecklaboratoriet
Rudbecklaboratoriet är samlingsnamnet på två sammanbyggda hus på Gluntenområdet i Uppsala. Den nyare delen, hus C11, vars verksamhet är inriktad huvudsakligen mot genetik och cancerforskning är sammanbyggd med byggnad C5 som huvudsakligen inrymmer patologi samt rättsmedicinalverket. Tillbyggnaden tillgodoser verksamhetens behov av kontor, mötesrum samt pausrum.

Entreprenadform: totalentreprenad i partnering
Beställare: Landstingsservice
Projekttid: hösten 2014 - hösten 2016