Projektet länk förbi F-huset

Genomfartsled vid Akademiska sjukhuset

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg har på uppdrag av Landstingsservice i Uppsala län förbundit en väg mellan ett antal byggnader på sjukhusområdet. Detta för att förbättra framkomligheten för ambulanser. Projektet innebar ledningsomläggningar, förstärkning av OPI-kanal och schaktning för murar. Totalt flyttades 17 000 kvadratmeter material. Vidare skapades en gabionmur vid intilliggande slänt. Området asfalterades därefter och slutligen planterades 5000 växter.

Entreprenadform: totalentreprenad i partnering
Beställare: Landstingsservice
Projekttid: hösten 2013 - 2014