Projektet Eskil

Kraftförsörjning till Akademiska sjukhuset

Projektansvarig: Crister Isaksson

I ett mycket viktigt samarbetsprojekt med landstinget har Sh bygg varit med och säkrat kraftförsörjningen till Akademiska sjukhuset – för trettio år framöver. Sh bygg har utfört alla mark-, betong- och byggnadsarbeten på plats. Vi har grävt, lagt rör och gjutit nya kabelskyddsrör (OPI-kanaler) samt byggt fyra kraftförsörjningsstationer inom sjukhusområdet. Uppdraget ställde mycket höga krav på god logistik och samordning för att den dagliga sjukhusverksamheten skulle kunna fortgå under tiden. 

Entreprenadform: partnering, totalentreprenad
Beställare: Landstinget Uppsala län
Projekttid: 2007 – 2012