Prins Eugens Waldemarsudde

Ett av Sveriges mest besökta konstmuseer

Projektansvarig: Dalia Ramzi

Sh bygg fick i uppdrag att renovera Valdemarsudde – ett arbete av stor dignitet för Sh:s stengrupp. Arbetet bestod i betydande stenarbeten som att renovera såväl kajmurar som kalkstensmurar och golv. Flertalet statyer demonterades så att dess postament kunde renoveras. En del av arbetena utfördes vintertid varpå vissa ytor tältades in för att arbetet skulle kunna fortgå.

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Statens fastighetsverk
Projekttid: 1998 – 1999