Norrbro

Renovering av Stockholms äldsta bevarade stenbro

Projektansvarig: Dalia Ramzi

Sh bygg fick den ärofyllda uppgiften att renovera Norrbro, stenbron bredvid slottet i Stockholm. I detta arbete kunde Sh bidra med sin unika stenkompetens. Renoveringen innebar en demontering av stenbalustrad, stenmurar och trappmurar och reparation av dessa samt tillverkning av nya stenar. Detsamma gällde stenen på invändiga valv och brofasader. Blästring utfördes av samtliga ytor. När bron stod klar 2010 invigdes den med pompa och ståt av Kronprinsessan Victoria. 

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad
Projekttid: 2007–2010