Nordiska museet

Renovering av Sveriges största kulturhistoriska museum

Projektansvarig: Dalia Ramzi

På 90-talet utförde Sh bygg renovering av fasad och ballustrad på Nordiska museet i Stockholm. Därtill tillverkades nya stenutsmyckningar i sandsten och kalksten, skiffertaket lades om liksom att alla rösten plockades ned. Sh hade en egen stenverkstad på plats där alla detaljer tillverkades. Bildhuggaren André Sarapinsky vad med och utbildade samtidigt som tillverkningen pågick.

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Statens Fastighetsverk
Projekttid: 1995-1996