Kv Tegelslagaren

Restaurering och hyresgästanpassning

Projektansvarig: Sven Eriksson

I kvarteret Tegelslagaren på Bondegatan i Stockholm har Sh bygg totalrenoverat en fastighet från 1800-talet. Byggnaden är av stort kulturhistoriskt värde och arbetet krävde specifik kompetens och erfarenhet. Med varsam hand och i nära samarbete med ägaren kunde Sh genomföra såväl restaureringar som nybyggnation enligt önskemål. En speciell detalj i projektet utgjorde den stilrena hiss som installerades utvändigt längs med husfasaden. 

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Ann Hedberg
Projekttid: 2010