Kv Linum

Hyresgästanpassning MJP

Projektansvarig: Jens Malm

Sh bygg utför en hyresgästanpassning i form av kontor och en verkstadsdel. Arbetet har bland annat inneburit gjutning av ny platta i verkstaden på 1100 kvadratmeter, ytskiktsrenoveringar på kontorsdelen, montering av nya portar och en ny trappa. Därtill har markarbeten så som asfaltering utförts.

Entreprenadform: totalentreprenad i partnering
Beställare: Aspholmen Fastigheter
Projekttid: april 2015 - oktober 2015