Kunskapsparken

Växter från alla världens hörn

Projektansvarig: Annika Svensson

I Kunskapsparken har Sh bygg planterat flera hundra växter från världens alla hörn. Då parken är en undervisningspark för landskapsarkitekter vill man här kunna visa på olika slags växter från såväl alla kontinenter som från varierande landskapstyper. Representerade finns även det senaste århundradets tidstypiska växter. Sh bygg har fått utföra den absoluta majoriteten av alla markjobb ute på Campus Ultuna, Uppsala, tack vare bred kompetens inom både trädgård, anläggning och sten.

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Akademiska hus
Projekttid: 2010–2012