Kungl. Vetenskapsakademien

Ombyggnation av Beijersalen

Projektansvarig: Sven Eriksson

I samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien har Sh bygg byggt om Beijersalen med angränsande rum såsom foajé, styrelserum, kök och toaletter för att bättre kunna möta dagens behov på funktionalitet och ny teknik. Sittningen i hörsalen vändes 90 grader och fick en ny utformning som bättre ska främja det vetenskapliga samtalet. Salen spänner nu över tre våningshöjder istället för tidigare två, betongplattan i källaren skars bort och berggrunden fick varsamt spräckas för att ytterligare öka rumshöjden och få plats med nya installationer.

Genomgående lades stort fokus vid materialval och rumsakustik. En heltäckningsmatta av ull på golvet, akustikdämpande paneler i silvergran och träfiber på väggarna och ljudabsorberande plattor med hål i taket dämpar akustiken i den stora salen. Bakom alla dessa byggnadsdelar finns även isolering av olika densitet och stegljudsdämpande material, allt framtaget i samarbete med en akustiker för att få en så bra akustisk miljö som möjligt.

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Beställare: Kungl. Vetenskapsakademien
Projekttid: oktober 2019 – november 2020
Projektansvarig: Peter Furness Lindén

Fotograf: Karin Kronwall