Fyrisvallen

Broar och markanläggning

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg har anlagt området kring Fyrisvallen i Uppsala. Utmaningen var att knyta ihop sidorna på vardera sidor om Fyrisån med varandra och skapa ett trevligt och socialt område. En grön stålbro samt en klassisk träbro konstruerades och Sh:s arbete inkluderade pålning, spontning och förstärkning över ån. Fokus lades också på trivselfaktorer som nyanläggning av park, beachvolleyplan och sandstrand. 

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Uppsala kommun
Projekttid: 2009 – 2010