Frihamnen

Ny incheckningsplats för färjor med destination Riga och S:t Petersburg

Projektansvarig: Crister Isaksson

För att flytta incheckningen från Värtahamnen till Frihamnen krävdes att en 40 000 kvadratmeter stor yta iordningsställdes som uppställningsyta för last- och personbilar innan ombordstigning på färjorna. Sh bygg ansvarade för dagvattensystemet genom rening för omhändertagande av ytvatten och omhändertagande av spillvatten i färjeläget. Vidare konstruerades grindar, bommar, portaler, säkerhetsstaket, belysning, el- och fiber för styrning av belysning och grindar. Därtill tillkom arbete med kantsten, plattor, linjemålning och tungavstängning.

Entreprenadform: general/utförandeentreprenad
Beställare: Stockholms hamnar
Projekttid: 2014