Fresta kyrka

Renovering av kyrkomur

Projektansvarig: Kristian Roberts

Sh:s jobb har bestått i att demontera ca 60 meter av kyrkomuren i granit, gjort ny grundläggning och sedan återmonterat muren med den befintliga stenen.

Entreprenadform: utförandeentreprenad
Beställare: Svenska kyrkan, Fresta församling
Projektperiod: augusti – december 2016