Fortum

Kontor och driftcentral

Projektansvarig: Sven Eriksson

Sh fick i uppgift att hyresgästanpassa kontorslokaler om cirka 900 kvadratmeter. Genom att lokalerna var kritiska för Fortums verksamhet skedde arbetet under en pressad tidsplan, samtidigt som beställningen mer än fördubblades under arbetets gång. Tack vare starka egna resurser kunde Sh möta efterfrågan. Kontorsplanet skulle delas in i en kontorsdel och en driftcentral, där driftcentralen hade hög nivå på brandkrav och säkerhet.

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Fortum
Projekttid: juli – oktober 2011