Enköpings lasarett

Ny akutmottagning på Enköpings lasarett

Projektansvarig: Jonas Säfström

Sh har byggt en ny akutmottagning på Enköpings lasarett. Arbetet var komplicerat då det skedde samtidigt som känslig verksamhet pågick, bland annat körde ambulansen upprepade gånger rakt

igenom arbetsområdet. Flödet av patienter till akuten var också tvunget att ledas om. Allt detta krävde omfattande riskanalyser i samverkan med verksamheterna, ambulanspersonalen samt beställaren. Byggtekniska utmaningar bestod bland annat av arbete med avbrottsfri kraft och medicinska gaser samt att det förelåg höga krav på utformning av rummen och dess tekniska utrustning.

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering
Beställare: Landstingsservice i Uppsala
Projekttid: 2014-2016