Campus Ultuna

Ett skönare universitetsområde

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg har varit med och förverkligat visionen om ett skönare, grönare och vackrare Campus Ultuna, genom att stå för den största delen av markjobben i området. Förutom anläggandet av Ulls väg och Kunskapsparken har Sh byggt stentrappor, torg och olika vattenarrangemang. Tack vare ett mycket gott samarbete med beställaren har Sh fått ta stort eget ansvar. När man har upptäckt att något inte fungerat enligt ritningarna har Sh bidragit med engagemang och uppskattade förslag på justeringar och bättre lösningar. 

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Akademiska Hus
Projekttid: 2012