C2/C3

Miljöstation på Akademiska sjukhuset

Projektansvarig: Crister Isaksson

Miljöstation C2/C3 har byggts i samarbete med Landstingsservice och är Akademiska sjukhusets nya miljöstation med plats för 17 fraktioner av avfall och tvätt från sjukhuset. Byggnaden C2 är byggd från grunden och C3 är en befintlig byggnad med stommen intakt. Miljöstationen har byggts samman med byggnad C1 och en ny kulvert har byggts som leder från miljöstationen och förenas med det redan befintliga systemet av kulvertar på andra sidan Sjukhusvägen.

Projektet har omfattat 1500 kvadratmeter ombyggnad, 2000 kvadratmeter nyproduktion samt ny utrustning till verksamheten. Miljöstation C2/C3 slutbesiktigades i augusti 2015 med det fantastiska resultatet att inga fel förelåg, vilket är ytterst ovanligt vid så stora entreprenader.

Entreprenadform: totalentreprenad i partnering
Beställare: Landstingsservice
Projekttid: november 2013 - augusti 2015