Brf Solgläntan

Nybyggnation av attraktiva lägenheter i naturnära Gränby

Projektansvarig: Jonas Säfström

Beställare är Riksbyggen och bostadsrättsföreningen med det somriga namnet Solgläntan består av 92 lägenheter. Dessa är fördelade på fem trapphus i två huskroppar med både källare och garage. Utvändiga markarbeten bestod av gångstråk, bänkar, lekplats, tillfartsvägar och gräsytor.

Entreprenadform: totalentreprenad
Beställare: Riksbyggen
Projekttid: februari 2015 - hösten 2016