Blåsenhus

Markarbeten i prisat projekt

Projektansvarig: Crister Isaksson

Sh bygg anlade den nya dagvattendammen, stensatte amfibieteatern och utförde planteringar och plattläggningar vid den nya motionsanläggningen i kvarteret Blåsenhus, Uppsala. Sh kunde bidra med bred kompetens inom sten och anläggning och utförandet skedde i dagligt samarbete med landskapsarkitekten Håkan Qvarnström. Resultatet blev så lyckat att Blåsenhus vann UNT:s stadsmiljöpris 2011, för ”en genomförd förbättring av stadsrummet”. 

Entreprenadform: underentreprenad
Beställare: Rekab Entreprenad AB
Projekttid: 2009