Angarn kyrka

Pannrum och golv

Projektansvarig: Stefan Lundgren

Åtagandet i Angarn kyrka är ett serviceprojekt där vi får visa upp den breda kompetensen hos våra hantverkare. Byggservice hanterar allt från hyresgästanpassningar till att, som här, renovera en gammal kyrka. Kyrkan ville övergå från direktverkande el till vattenburen värme. Sh byggde då om ett gammalt förråd och vedbod till pannrum, med isolerade innerväggar samt tak. Nytt betonggolv med brunn gjöts. Inne i sakristian byggdes en inspektionslucka i golvet. För att underlätta för beställaren kopplades Sh:s egna anläggare in för att utföra markjobben.

Entreprenadform: generalentreprenad
Beställare: Össeby församling
Projekttid: Hösten 2012